O společnosti

Akciová společnost. vznikla v r. 1998 zápisem do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně 13. 10. 1998, oddíl B, vložka 2765. Za dobu svého trvání nezměnila náplň své činnosti, stále hlavní výrobou je zemědělství.

Zůstává stejný i předmět podnikání zaznamenaný ve výpise z obchodního rejstříku zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, truhlářství, kovoobráběčství, opravy ostatních dopravních prostředků, silniční motorová doprava nákladní, osobní, velkoobchod, maloobchod, výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví, opravy pracovních strojů, poskytování služeb pro zemědělství. Statutárním orgánem akciové společnosti je představenstvo, které je v současné době pětičlenné, dozorčí rada je tříčlenná. Jménem společnosti jedná vždy samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

Akciová společnost se nachází v nadmořské výšce 550 -650 metrů n.m., v bramborářsko-ovesné oblasti, v blízkosti řeky Svratky. Sídlo společnosti se nachází v k.ú. Unčín, čp. 69, GPS souřadnice 49°36´28´´SŠ, 16°14´50´´VD.

A.s. účtuje v podvojném účetnictví a je registrována od svého vzniku jako plátce DPH.

Do roku 2009 hospodařila a.s. v konvenčním zemědělství, 4. 5. 2009 bylo zahájeno přechodné období na ekologické hospodaření. Plně ekologicky hospodaříme od 4.5.2011.


Živočišná vyroba

Na střediscích v Dalečíně je 220 ks dojnic českého strakatého plemene a odchovna telat do 3 měsíců věku. Odchovna mladého dobytka do věku 1 roku je umístěna na středisku Strachujov, v Hlubokém u Dalečína se soustředí chov jalovic nad 2 roky a jalovice vysokobřezí. Celkový počet kusů činí asi 485ks. Za příznivých povětrnostních podmínek se většina skotu pase na pastvinách v blízkosti kravínů.

Roslinná výroba

SVRATECKO,a.s. obdělává asi 600 ha zemědělské půdy. Rostlinná výroba je zaměřena především na pěstování obilnin, které jsou určeny na výrobu krmných směsí pro skot. Důležitou součástí rostlinné produkce jsou luskoobilní směsky a jetele pěstované na orné půdě pro výrobu senáží.